Aandacht & Vertrouwen

in een veilige werkomgeving

Je bent hier:

Bij bedrijven is 30-50% van de uitval van mensen psychisch – sociaal – mentaal van aard. De meeste mensen komen daarbij terecht in een (middel)lang traject waarbij uitvallende medewerkers veelal tussen de 8-365 dagen afwezig zijn. Er speelt dan ook vaak meer dan wat aan de oppervlakte blijkt. Voor fysieke, vaak kortere herstel-trajecten is er meestal een duidelijk pad uitgestippeld en is de duur van de uitval beter te voorspellen. Voor het psychisch-sociale-mentale traject is deze voorspelbaarheid lastiger. Gedrag en communicatie spelen hierbij een belangrijke rol. Voor bedrijven is deze problematiek moeilijker te managen, vager om te behandelen, kostbaar en het roept vaak meer vragen op dan antwoorden. De juiste aanpak vanaf het begin van de uitval zorgt er voor dat mensen sneller re-integreren. Hier ligt dan ook de kracht van de aanpak van Vitalias: vanuit het echte gesprek de verbinding zoeken om mensen die uitvallen duurzaam terug te brengen. 

Aandacht      Veiligheid      Vertrouwen

Verbinding door Aandacht & Vertrouwen

Mensen varen goed op aandacht. Aandacht voor de uitvallende medewerker of nog beter vóórdat de medewerker uitvalt, is een basis voor duurzame inzetbaarheid. 

Leidinggevenden, die op de juiste wijze aandacht besteden aan medewerkers, zullen meer vertrouwen geven en krijgen waardoor medewerkers beter functioneren.

Verbinding ontstaat door het geven van Aandacht en Vertrouwen. Simpel gezegd: contact gaat voor contract. 

Zodra de verbinding er is, zal de autonomie van mensen en daardoor op termijn de duurzame inzetbaarheid verbeteren. Mensen die handelen vanuit eigen autonomie zullen minder snel uitvallen of eerder terug keren naar werk.

Veiligheid als basis l communicatie als middel​

Fysieke veiligheid is duidelijk zichtbaar en beter te managen. Psychisch-sociale-mentale veiligheid is moeilijker te realiseren. Hiervoor is een open, transparante communicatie essentieel. Mensen die geen veiligheid ervaren, vallen vaker uit. Voor leidinggevenden is dit verzuim moeilijker te plaatsen. Bij uitval zie je als leidinggevende vaak alleen de bovenkant van de ijsberg maar niet wat onder water gebeurt. Wat er thuis kan spelen of tussen collega’s op het werk of bij iemand zelf in zijn of haar hoofd is vaak niet evident. Dat is het moment dat een bedrijfsarts zijn/haar waarde heeft. Wij vinden de juiste communicatie in de driehoek medewerker -leidinggevende – bedrijfsarts daarbij essentieel.

Van zichtbaar (systemen, structuren, cijfers, beleid, en procedures)

 Tot onzichtbaar (gevoelens, overtuigingen, waarden, normen, gewoonten, ziektes, conflicten). 

Kennis & Organisatie​

Duurzame inzetbaarheid is complexe materie. Binnen een bedrijf is er vaak behoefte om alle ins en outs op het gebied van wetgeving en gezondheid in de meest brede zin van het woord professioneel te organiseren. Door het maken van goede analyses en het optimaal inrichten van de interne organisatie, wordt duurzame inzetbaarheid bevorderd. We stellen de Vitalias Academy (de kennisbank op het gebied van duurzame inzetbaarheid) ter beschikking aan alle medewerkers. We trainen daarnaast leidinggevenden en/of medewerkers individueel of als team in kennis en ons gedrag- & communicatiemodel. Met als doel het professioneel inrichten van de organisatie richting duurzame inzetbaarheid. 

Teamwork & Communicerende vaten​

Teamwork is een belangrijke voorwaarde om duurzame inzetbaarheid te versterken. Hoe zijn de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld tussen de professionals en de leidinggevenden/ stakeholders? Spreekt iedereen dezelfde taal? Lopen we dezelfde kant op? Hoe kunnen we elkaar stimuleren, uitdagen en sterker maken? Ieder jaar stemmen we samen nieuwe doelstellingen af en monitoren we de gestelde doelen door middel van tussentijdse kwartaal rapportages. 

Invididueel & Systemisch