Je bent hier:

Een greep uit onze referenties

Mercedes-Benz CAC N.V.

Eef Dreesen: Health Coordinator/ Prevention Officer MB CAC Maastricht N.V.

‘Mercedes-Benz is een toonaangevend bedrijf in de automotive industrie. Gedreven door ambitie, kennis en aansluitend op menselijke waarden in een internationale omgeving willen we deze positie versterken. Vitaal en veerkrachtig werken én aandacht voor duurzame inzetbaarheid is cruciaal om onze doelstellingen in een snel veranderende wereld waar te blijven maken. Vitalias sluit heel goed aan bij deze ambitie van groei & ontwikkeling.’

DocMorris N.V.

Peter Geraerds: HR-Directeur DocMorris.

‘Als internationale organisatie hebben we behoefte aan een arbodienst die pro-actief werkt, haar talen spreekt, direct aanspreekbaar en zichtbaar is en vanuit korte lijnen opereert: ‘Met de voeten in de modder’ en vanuit urgenties werkend. In Vitalias hebben we die partner naar volle tevredenheid gevonden.’

MUMC+/ MCCC

Joyce Weisbeek: P&O adviseur MUMC+ /MCCC

‘Als universitair ziekenhuis hebben we als belangrijkste uitdaging om de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de toekomst te borgen. Het is daarvoor essentieel om goed voor onze medewerkers te zorgen en deze zo gezond en vitaal mogelijk en daarmee duurzaam inzetbaar te houden. Voor medewerkers van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center is het werken met de oncologische patiëntengroep een extra zware mentale belasting. Vitalias toont zich hierin een hele professionele en betrokken partner, die de eigen regie van medewerkers vergroot en tegelijkertijd leidinggevenden coacht en optimaal faciliteert in het begeleiden van hun (zieke) medewerkers. Ook trekken we samen op in het zoeken naar en inzetten van passende interventies.’

Emma Safety Footwear B.V.

Simone Debije: Directeur a.i. Emma Safety Footwear

‘We ervaren de toegevoegde waarde van Vitalias in hun proactieve benadering en uitgebreide dienstverlening, verdergaand dan enkel verzuimmanagement. Ze bieden niet alleen ondersteuning bij ziektegevallen, maar betrekken ook leiders en HR actief bij verzuimcasussen en bieden training, begeleiding en coaching aan als ondersteuning van verzuimmanagement. Dit stelt onze organisatie in staat om preventief te handelen en uitval van medewerkers te voorkomen.’

Volta NXT B.V.

Lisette Sijben-Habets: HR-manager Volta NXT

‘Volta NXT is een bedrijf in beweging: letterlijk en figuurlijk. Er wordt veel van onze mensen gevraagd met alle uitdagingen ihk van de energietransitie. Medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar houden is van groot belang voor Volta NXT. Vitalias en Volta NXT pakken duurzame inzetbaarheid samen op en werken dat uit in een jaarlijks Plan van Aanpak. Samen met alle mensen (directie, leidinggevenden en medewerkers) werken we het plan vervolgens als team uit. Fijne korte lijnen, open communicatie, doelgericht en met als doel het welzijn van alle medewerkers.’

HR5 B.V.

Joep Alders: Directeur -Eigenaar HR5

‘Twee bedrijven die elkaar vinden in expertise, visie en ondernemerschap.Daar is een mooi partnership uit ontstaan. Samenwerken, samen werken en samen leren. Het bijdragen aan een werkomgeving waar iedereen gelukkig, passievol en betekenisvolken werken, is voor ons vanzelfsprekend.’

Stichting Mondriaan

naam: Functie

‘Mondriaan biedt geestelijke gezondheidszorg, preventie en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen en forensische psychiatrie . Voor onze medewerkers zijn we dan ook een werkgever waar veel gevraagd wordt op psycho-sociaal en mentaal vlak.’ Vitalias voelt dat al 5 jaar goed aan. Veiligheid, in de meest brede zin van het woord, staat voorop. Problemen worden samen vanuit de verbinding opgelost.’

Mitsubishi B.V.

naam: Functie

Referentie volgt snel